I. Murat Dönemi (1362–1389)

* Bizans ve Bulgarlar'a karşı yapılan Sazlıdere Savaşı kazanıldı ve Edirne fethedildi.

* Başkent İznik'ten Edirne'ye taşındı.

* İlk Osmanlı-Haçlı savaşı(Sırpsındığı Savaşı) yapıldı, savaşı Osmanlı kazandı.

* Sırplarla yapılan Çirmen Savaşı kazanıldı.

* Germiyanoğulları'ndan çeyiz yoluyla Kütahya ve Simav dolayları alındı.

* Hamitoğulları'ndan para karşılığında toprak alındı.

* Haçlı İttifakı'na karşı yapılan I. Kosova Savaşı kazanıldı.

* İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu.

* İlk kez bir savaşta top kullanıldı (I. Kosova Savaşı)

* İlk kez Pençik Sistemi uygulandı.

* Rumeli Beylerbeyliği kuruldu.(İlk beylerbeyi Lala Şahin Paşa'dır.)

* Tımar Sistemi sistemleştirildi ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu.

* İlk kez Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu.

* İlk kez Vezir-i azam atandı.(Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa)

* İlk kez veraset sisteminde değişiklik yapıldı. "Ülke hanedanın ortak malıdır" anlayışı yerine "Ülke hükümdar ve oğullarının ortak malıdır." anlayışı getirildi. (Merkezi otorite güçlendirildi)

* Osmanlı'da ilk ve son defa bir padişah savaş meydanında şehit edildi. (I. Kosova Savaşı- I. Murat)