I. TBMM'nin Çıkardığı Kanunlar

1. Ağnam vergisinin artırılmasına dair olan kanun (çıkarılan ilk kanun)

2. Hıyanet-i vataniye kanunu (Meclise karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak için çıkmıştır)

3. Düzenli ordunun kurulmasına dair kanun

4. Büyük Millet Meclisi İcra Vekillerinin Oluşturulmasına Dair Kanun

5. Nisab-ı müzakere kanunu ( Meclis iç tüzüğü ile ilgili kanun)

6. Dış gümrük vergilerinin artırılmasına dair olan kanun

7. Firariler hakkında kanun (Asker kaçaklarını önlemek için çıkarıldı)

8. Men-i İstafat kanunu( Milli kaynakları koruyup, israfı önlemek için çıkarıldı)

9. İstiklal Mahkemeleri Kanunu

10. Men-i müskirat kanunu (Mali kaynak sağlamak için alkol ve tütün ürünleri yasaklandı)

11. İstiklal Marşı kanunu

12. Teşkilat-ı Esasiye kanunu

13. Başkomutanlık kanunu