I. TBMM'nin Özellikleri

* Kurucu meclistir. (Yeni bir devletin kurulması)

* İhtilalci bir meclistir. (İstanbul Hükümeti'ne baş kaldırması)

* Savaşçı bir meclistir. (Tüm savaşları bu meclis yaptı)

* Demokratik bir meclistir. (Vekillerin seçimle belirlemesi)

* Güçler Birliği ilkesi ile hareket etmesi (Meclis Hükümeti Sistemi)

* Ulusçu bir meclistir. (Üyelerinin tümünün Türk olması)

* İnkılapçı bir meclis değildir. (Yaptığı tek inkılap saltanatın kaldırması)

* Olağanüstü bir meclistir.