İdare Hukukunun Özellikleri

* Genç bir hukuk dalıdır.

* Tedvin edilmemiş bir hukuk dalıdır.

* İçtihatlara dayanır.

* Temel amacı kamu yararıdır.

* Statü hukukudur.

* Dinamik bir hukuk dalıdır.

* Bağımsız bir hukuk dalıdır.

* İşlemleri tek taraflıdır.

* Meydana gelen uyuşmazlıklar idari yargıda çözülür.