İdarenin Görevleri

1. Milli Güvenliği Sağlamak

2. Kamu Hizmetleri

3. Kolluk Faaliyetleri

4. Özendirme ve Destekleme Faaliyetleri

5. Planlama Faaliyetleri

6. İç Düzen Faaliyetleri