İdari Teşkilat

MERKEZDEN YÖNETİM
A) Başkent Teşkilatı
* Cumhurbaşkanı
* Cumhurbaşkanı yardımcıları
* Bakanlıklar
* Yardımcı Kuruluşlar -> Danıştay, Sayıştay, MGK, Ekonomik ve Sosyal Konsey

B) Taşra Teşkilatı
* İl Genel İdaresi -> Vali, İl İdare Kurulu, İl İdare Şube Başkanları
* İlçe İdaresi -> Kaymakam, İlçe İdare Kurulu, İlçe İdare Şube Başkanları
* Bölgesel Kuruluşlar


YERİNDEN YÖNETİM
A) Yerel Yerinden Yönetim
* İl Özel İdaresi -> Vali, İl Genel Meclisi, İl Encümeni
* Belediye İdaresi -> Bel. Başkanı, Bel. Meclisi, Bel. Encümeni
* Büyükşehir Belediyesi -> B.Ş Bel. Başkanı, B.Ş Bel. Meclisi, B.Ş Bel. Encümeni
* Köy İdaresi -> Muhtar, İhtiyar Heyeti, Köy Derneği

B) Hizmet Yerinden Yönetim
* İdari, İktisadi, Sosyal Bilimsel, Teknik ve Kültürel Kamu Kurumları
* Kamu Kurumu Niteliği Taşıyan Meslek Kuruluşları
* Bağımsız İdari Otoriteler