II. Abdulhamid Dönemi Islahatları

* ll.Abdülhamit, kendisi döneminde Camii'den çok okul yaptırdığı 'Maarifperver' olarak adlandırılır.

* Haber götürüp getiren (istihbarat) 'Jurnal Teşkilatı' kuruldu.

* Büyük bir telgraf ağı kuruldu.

* Telgraf Mektebi kuruldu.

* İlk defa çocuk hastanesi (Hamidiye-i Etfal) yapıldı.

* Ok Meydanı'nda Darulaceze kuruldu.

* Baytar Mektebi, Dişçi Mektebi, Orman Mektebi gibi mektepler kuruldu.

* Osman Hamdi Bey tarafından Sanayi Nefise Mektebi kuruldu. (Güzel Sanatlar Fakültesi)

* Tren sektörünün gelişmesi amacıyla 'Anadolu Osmanlı Şömöndefer Kumpanyası' kuruldu.

* Devlet dış politikasında 'İslamcılık' (ümmetçilik) politikası uygulandı.

* Dış politikada Almanya'ya yakınlaşıldı.

* ll.Wilhem'in başlattığı 3B(Berlin-Boğazlar-Bağdat) projesinin yapımına başlandı. Bu proje doğrultusunda Haydarpaşa tren garı yapıldı.

* Japonya'ya Ertuğrul Fırkateyni gönderildi fakat dönüşte fırkateyn battı.

* Ermeni İsyanlarına karşı Hamidiye Alayları kuruldu.

* Yayın kadrosu ve sahibi tamamı kadın olan 'Şükufezar'(çiçek bahçesi) yayın hayatına başladı.

* Halide Edip Adıvar'ın önderliğinde kadınların mesleki açıdan sınırlandırılmaması hakkında yazılar yazan 'Demet' dergisi çıkarıldı.

* Fatma Aliye Hanım 'Muhadarat' adlı romanı kalme aldı. Bu romanı ile ilk Türk kadın romancısı oldu.