II. Bayezid Dönemi (1481-1512)

* Sultan Fatih'in oğludur.

* Adli mahlasını kullanmıştır.

* Yükselme Dönemi'nde Duraklama Dönemi yaşatan padişah olarak bilinir.

* Karamanoğulları beyliğine kesin olarak son verildi.

* Osmanlı Devleti ilk defa bu dönemde Memlükler ile mücadele içerisine girmiştir.

* Cem Sultan Olayı ile uğraşıldı.

* Şah Kulu İsyanı bu dönemde çıkmıştır.

* Ruhsal bozuklukların tedavisi amacıyla Edirne Bayazid Külliyesi içine bir şifahane inşa edildi.

* 1502 yılında Leonardo Da Vinci, II. Bayezid'a, Haliç üzerine yapılması için 240 metre uzunluğunda bir köprü projesi sundu ancak kabul edilmedi.

* Küçük Kıyamet (1509 İstanbul Depremi) meydana geldi.