II. Murat Dönemi (1421–1451)

* Lakabı Ebul Hayrat yani Hayır Eserleri Babası'dır.

* Bursa Muradiye Camii ve Edirne Muradiye Camii inşa edildi.

* Edirne'deki Üç Şerefeli Camii bu dönemde inşa edildi.

* Macarlarla Edirne Segedin Antlaşması'nı imzalamıştır.

* Edirne Segedin Antlaşması Maddeleri(1444) :
1.Sırp prensliği yeniden kurulacak ve Osmanlı’ya vergi verecek
2.Bulgaristan’daki Osmanlı egemenliği tanınacak
3.Eflâk Beyliği Macar egemenliğinde kalacak Os­manlı Devleti'ne vergi vermeye devam edecek
4. Tuna nehri iki taraf arasında sınır kabul edilecek
5. İki taraf arasında on yıl savaş yapılmayacak

* Haçlılarla yapılan Varna Savaşı'nı (1444) kazanmıştır.

* Haçlılarla yapılan II. Kosova Savaşı'nı (1448) kazanarak Balkanları kesin Türk yurdu haline getirmiştir.

Not: Haçlılar, II. Kosova Savaşı'ndan II. Viyana Kuşatması'na kadar savunma pozisyonunda kalmışlardır.