III. Ahmet Dönemi (1718 – 1730)

* III. Ahmet, 17 Temmuz 1703'de meydana gelen Edirne Vakası ile tahta geçti, 25 Eylül 1730'daki Patrona Halil İsyanı ile tahttan inmiştir.

* Lale Devri olarak da bilinir

* Dönemin ünlü sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'dır.

* Ruslar ile yapılan Prut Savaşı kazanıldı ve imzalanan Prut Antlaşması ile Azak Kalesi tekrar Osmanlı'ya verildi ve böylece Karadeniz yeniden bir Türk Gölü oldu.

* 1718 Pasarofça Antlaşması ile Batı'nın üstünlüğü kabul edilmiş ve Osmanlı'da Batıcılık akımı ilk defa başlamıştır.

* İlk kez geçici elçilikler kurulmuştur.(Viyana ve Paris)

* İlk defa Çiçek Aşısı kullanılmıştır.(İran'dan getirildi)

* Tercüme kurulu oluşturulmuş Doğu ve Batı eserleri Türkçe’ye çevrilmiştir.

* Kumaş ve kağıt fabrikaları kurulmuş, kütüphaneler açılmıştır.

* Sait Çelebi ve İbrahim Müteferrika'nın girişimi ile ilk defa matbaa ülkeye getirilmiştir.

* Tulumbacılar Ocağı (itfaiye teşkilatı) kurulmuştur.

* Batı tarzı mimariyle örnek Barok-Rokoko tipinde eserler yapılmıştır.(Nuruosamaniye Camii, 3. Ahmet Çeşmesi)

* Bu dönemde askeri ıslahatlar yapılmamıştır.

* III. Ahmed'in divan edebiyatındaki mahlası Necib'dir.