III. Mehmet Dönemi (1595 – 1603)

* Mahlası Adli'dir.

* Sancağa çıkan son padişahtır.

* Kanuni sultan Süleyman'dan sonra ordunun başında sefere çıkan ilk padişahtır.

* Sancak Sistemini kaldırıp, yerine Kafes Sistemini getirmiştir.

* Bu dönemde İran ile yapılan Ferhat Paşa Antlaşması(1590) ile Osmanlı, doğuda en geniş sınırlara ulaşmıştır.

* 1596 yılında Eğri Kalesi kuşatıldı ve feth edildi. Bu fetihten sonra III. Mehmet'e Eğri Fatihi ünvanı verildi.

* 1596 yılında Avusturya ile yapılan Haçova Meydan Savaşı kazanılmıştır. Bu savaş Osmanlı'nın batıda kazandığı son meydan savaşıdır.

* 1603 yılında III. Mehmet'in vefat etmesi üzerine Osmanlı tahtına III. Mehmet'in oğlu I. Ahmet geçmiştir.