III. Mustafa Dönemi (1757 – 1774)

* Dönemin ünlü sadrazamı Koca Ragıp Paşa'dır.

* III. Mustafa Dönemindeki önemli ıslahatçılar Koca Ragıp Paşa ve Cezayirli Hasan Paşa’dır.

* Macar asıllı bir Fransız olan 'Baron De Tott' askeri ıslahatlarda etkili olmuştur.

* Esham Sistemi (İç borçlanma) düzenlenmiştir.

* Sürat Topçuları Ocağı kurulmuştur.

* 1773 yılında Cezayirli Hasan Paşa tarafından Deniz Harp Okulu'nun temelini teşkil eden Tersane Hendesehanesi açılmıştır.