III. SELİM DÖNEMİ'NDE YAPILAN ISLAHATLAR

* İlk defa daimi elçilikler açıldı.

* Matbaa-ı Amire adı verilen ilk devlet matbaası kuruldu.

* Fransızca askeriyede zorunlu ders olarak okutuldu.

* Tercüme faaliyetlerine önem verildi.

* Mühendishane-i Berrihümayun açıldı.

* Meclis-i Meşveret kuruldu.

* Nizam-ı Cedit ordusunu kuruldu.

* İrad-ı Cedit hazinesi oluşturuldu.

* Levent ve Selimiye kışlaları kuruldu.

* Yerli malı kullanılması özendirildi.

* İlim adamlarına Layiha'lar hazırlatıldı.

* Lağımcı, topçu, humbaracı ocakları yeniden düzenlendi.