II.Mahmut Dönemi (1808 - 1839)

<- YAPILAN ISLAHATLAR ->
* Divan Teşkilatı kaldırıldı, yerine nazırlıklar kuruldu.

* Seraskerlik makamı kuruldu.(Genel kurmay başkanlığı)

* Tımar sistemi kaldırıldı. Taşranın güvenlikleri için Redif Birlikleri kuruldu.

* Devlet memurlarına maaş bağlandı.

* Memurlara fes, ceket ve pantolon giyme mecburiyeti getirildi.

* Memurların Terfi ve Yargılanması için Meclis-i Valay-ı Ahkam-ı Adliye kuruldu.

* Danışma meclisi niteliğinde Darüş Şuray-ı Bab-ı Ali kuruldu.

* Müsadere sistemi kaldırıldı.

* Osmanlı’da ilk kez posta teşkilatı kuruldu.

* İlk kez askeri amaçlı nüfus sayımı yapıldı.

* Mahalle ve köylere muhtarlar atandı.

* Nizam-ı Cedid Ocağı’nın yerine Sekban-ı Cedid Ocağı kuruldu.

* Sekban-ı Cedit ordusunun kaldırılması üzerine Avrupa tarzında Eşkinci Ocağı kuruldu.

* 1826 yılında Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. (Vaka-i Hayriye)

* Yeniçeri'nin yerine Asakiri Mansurey-i Muhammediye ordusu kuruldu.

* İlköğretim zorunlu hale getirildi.

* Avrupa’ya ilk kez öğrenciler gönderildi.

* Takvim-i Vekayi adlı ilk resmi gazete çıkarıldı.

* İlk kez karantina sistemi uygulandı.

* İlk kez bir padişahın resmi devlet dairelerine asıldı.

* İlk kez bir padişah yurt içi gezisi yaptı.

* İstanbul'a giriş pasaportu olan Mürur Tezkeresi çıkarıldı.


<- SİYASİ GELİŞMELER ->
* 1808 yılında Sened-i İttifak ilan edildi. Bu belge ile padişahın yetkileri ilk defa kısıtlanmış oldu.

* 1812 Bükreş Antlaşması ile ilk defa bir azınlığa(Sırplar) imtiyazlar verildi.

* 1827 yılında Osmanlı donanması İngiltere-Fransa ve Rusya tarafından Navarin'de yakıldı.

* 1829 Edirne Antlaşması ile ilk defa bir azınlık grubu(Yunanlar) bağımsız oldu. Sırplara da özerklik verildi.

* 1830 yılında Fransa Cezayir'i işgal etti. Böylece Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'da ilk kez toprak kaybetmiştir.

* 1831 yılında Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa olayı meydana geldi.

* 1833 yılında imzalanan Kütahya Antlaşması ile Kavalalı Olayı son buldu.

* 1833 yılında Kütahya Antlaşması'nda yardımından dolayı Rusya ile Hünkar İskelesi Antlaşması yapıldı. Hünkar İskelesi Antlaşması ile Osmanlı Devleti boğazlar üzerinde son kez egemenliğini kullanmıştır. Bu antlaşma ilk defa Boğazlar uluslararası bir sorun haline gelmiştir.

* 1838 Balta Limanı antlaşması ile İngiltere’ye ekonomik imtiyazlar verildi. Bu antlaşma ile Osmanlı ekonomisi dışa bağımlı hale gelmiştir.

Sınav Sürecinde Sağlıklı Yaşam ve Stresten Uzaklaşma Stratejileri
688

2024 KPSS Başvuru Tarihleri Belli Oldu
5302

Matematik Dersi İle İlgili 10 Altın Kural
12030

ÖSYM 2024 Sınav Takvimi
24272

KPSS 2023 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI
18013

AYT Tarih Soru Cevap Uygulaması
24729

TEMBELLİKTEN KURTULMAK VE ÜRETKENLİĞİ ARTIRMAK İÇİN 4 TEMEL STRATEJİ
47848

Tarih Dersi İçin Çok Önemli Çalışma Tüyoları
82889

KPSS'de Yüksek Puan Almak İçin Nasıl Hazırlanmalıyım, Nelere Dikkat Etmeliyim?
119780

Tembellikten Kurtulmak İçin Ne Yapılmalı?
93081

Başarı İçin En Önemli Beş Temel Şart
68442