İki Dünya Savaşı Arasında Dünyada Yaşanan Önemli Siyasi Gelişmeler

* 1919 yılında İtilaf Devletleri ile Almanya arasında Versailles (Versay) Barış Antlaşması imzalandı.

* 1919 yılında İtilaf Devletleri ile Bulgaristan arasında Neuilly (Nöyyi) Barış Antlaşması imzalandı.

* 1920 yılında İtilaf Devletleri ile Macaristan arasında Trianon (Triyanon) Barış Antlaşması imzalandı.

* 1920 yılında İtilaf Devletleri ile Osmanlı arasında Sevr Barış Antlaşması imzalandı.

* 1920 tarihinde merkezi Cenevre olmak üzere Milletler Cemiyeti kuruldu. (Türkiye 1932 yılında üye oldu)

* 1923 yılında Türkiye ile İtilaf Devletleri arasında Lozan Barış Antlaşması imzalandı.

* 1925 tarihinden Almanya, İtalya, İngiltere, Belçika, Polonya, Fransa ve Çekoslovakya arasında dünya barışını korumak adına Locarno Antlaşması imzalandı.

* ABD ve Fransa'nın öncülüğünde 1928 yılında barışı korumak adına Briand-Kellog Paktı kuruldu. (Türkiye bu pakta dahil olmuştur.)

* 24 Ekim 1929 Perşembe günü ise ABD borsanın dibe vurması sonucu 'Kara Perşembe Krizi/1929 Ekonomik Krizi' meydana geldi.

* Sovyet Rusya'da Lenin önderliğin komünist rejim kuruldu.

* Almanya'da Hitlerin önderliğinde Nazizim rejim kuruldu. 'Hayat Sahası Politakası'nı yürütmeye başladı.

* İtalya'da Mussolini önderliğinde faşist rejim kuruldu. 'Bizim Deniz Politikası'nı yürütmeye başladı.

* Japonya 'Asya, Asyalılarındır' politikası olan 'Yeni Düzen Politikası'nı yürütmeye başladı.

* İspanya'da meydana gelen iç savaşı Almanya ve İtalya'nın desteği ile General Franco kazandı.

* 1936 yılında Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile boğazların hakimiyeti tamamen Türkiye'ye bırakıldı.

* 1938 yılında Hatay Cumhuriyeti kuruldu. (Cumhurbaşkanı:Tayfun Sökmen Başbakanı:Abdurrahman Melek)

* 1939 yılında Hatay Türkiye'ye dahil oldu.