İki Savaş Arasında Yaşanan Sosyal, Kültürel, Teknolojik ve Bilimsel Gelişmeler

* Sanayide kullanılan petrol ve elektrik evlerde de kullanılmaya başladı.


* Ulaşım sektörü gelişti. Uluslararası yolcu uçakları faaliyete geçti.


* Şehircilik ve mimari gelişti. Mimari bir akım olan Bauhaus şehir planlamasında öne çıktı.


* İlk gökdelen olan ABD'deki 'Empire State Building' gökdeleni inşa edildi. Dünyada gökdelen sayısı artmaya başladı.


* Radyo kullanımı yaygınlaştı. Radyonun kullanılmasıyla ''Konuşan Basın' denilen dönem başladı.


* Çizgi Film endüstrisi oluştu. Sinema sektörü gelişti.


* 'Şarlo' karakteriyle şöhret olan Charlie Chaplin, Modern Zamanlar ve Büyük Diktatör adlı filmlerde rol aldı


* Albert Einstein İzafiyet Teorisi'ni ortaya attı.


* Elektron mikroskobu bulundu.


* Alexander Fleming penisilini keşfetti.


* Tüberküloz tedavisi için BCG aşısı bulundu.


* Organ nakline başlandı.


* Nöroloji bilim dalı kuruldu.


* Psikoloji bilimi önem kazandı.


* Varoluşçuluk ve Fenomenoloji gibi yeni akımlar ortaya çıktı.


* John Steinbeck 'Gazap Üzümleri' eseri ile ünlendi.


* Salvador Dali’nin öncülüğünü yaptığı 'Sürrealizm'(Gerçeküstücülük) ve 'Ekspresyonizm'(Dışa vurumculuk) akımları ortaya çıktı.


* 'Caz' ABD'de ortaya çıkıp tüm Avrupa ülkelerinde yayıldı.


* Kısa ve orta menzilli, elektronik sistemlerle güdümlenen ilk füzeler ortaya çıktı.


* Savaş gemileri çok daha ağır silahlarla donatıldı.


* Savaş uçakları daha da geliştirildi.