İlk Müslüman Türk Devletlerinde Saray ve Devlet Görevlileri

SARAY GÖREVLİLERİ :
* Hacib :Halk ile hükümdar arasında bir aracıdır.
* Candar : Hükümdarı korur. (CAN)
* Çaşnigir : Hükümdarın yiyecekleri ile ilgilenir.
* Alemdar : Bayrağı taşır. (ALEM=bayrak)
* Hansalar : Hükümdarın sofrası ile ilgilenir.
* Silahdar : Hükümdarın silahla ile ilgilenir.
* Şarapdar (idişçibaşı) : Hükümdarın içecekleri ile ilgilenir.
* Camedar : Hükümdarın kıyafetleri ile ilgilenir.
* Emir-i Şikar: Hükümdarın av partilerini düzenler.
* Taşdar : Hükümdarın temizlik işleri ile ilgilenir.
* Emir-i ahur(ilbaşı): Atların bakım ve terbiyesi ile ilgilenir.


DEVLET GÖREVLİLERİ :
* Amid : Sivil yönetici
* Amil : Selçuklularda vergi toplayan kişidir.
* Şıhne : Askeri Vali
* Yuğruş : Karahanlılarda vezir (Karahanlılar'da vezirlere Noyan da denir)
* Hâce-i buzurg : Gazneliler'de vezir
* Vezir-i azam : Selçuklular'da vezir
* Subaşı: Merkeze bağlı eyaletleri yönetmekle görevli vali
* Berid : Gazneliler'de gizli haberleri hükümdara getiren görevli
* Muhtesip : Belediye işlerinden sorumludur, çarşı ve pazarı denetler.
* Melik : Hükümdarın oğlu
* Atabey : Meliklerin eğitiminden sorumlu olan kişidir.(Osmanlı'da Lala) (İlk Türk Atabeyi: Vezir Nizâmülmülk)