Islahat Fermanı'nın Özellikleri

* Sultan Abdulmecid Dönemi'nde 1856 yılında ilan edildi.

* Hazırlanmasında etkili olan fikir akımı Osmanlıcılık'tır.

* Batılı devletlerin baskıları üzerine ilan edildi.

* Paris Barış Konferansı kararlarında etkili olabilmek için ilan edildi.

* İltizam usulü kaldırıldı.

* Ticaret, ceza ve hukuk davaları için karma mahkemelerin kurulması kararı alındı.

* Müslüman olmayan azınlıklara memur hakkı verildi.

* Gayrimüslimleri küçük düşürücü sözlerin söylenmesi yasaklandı.

* İşkence, dayak ve angarya kaldırıldı.

* Gayrimüslimlere il meclislerine üye olabilme hakkı verildi.

* Gayrimüslimlere banka ve şirket gibi kuruluşları kurabilme hakkı verildi.

* Gayrimüslimler için bedelli askerlik sistemi getirildi.

* Mahkemelerin açık yapılması, herkesin dinine göre yemin etmesi, hapishanelerin ıslahı ve kanunların yabancı dillere de çevrilmesi kararlaştırıldı.