İslam Bilginleri ve Batı Dilindeki İsimleri

* İbn-i Sina(Tıp) --> Avicenna

* Harezmi(Matematik) --> El Cebir

* İbn-i Hayyam(Kimya) --> Geber ya da Geberus

* El Kindi(Felsefe) --> Alkindus

* El-Battanî(Astronomi) --> Albategni ya da Albatenius

* İbn-i Heysem(Fizik, Optik) --> Alhacen ya da Alhazen

* Farabi(Felsefe) --> Alpharabius

* El - Birunî(Tarih) --> Alberuni ya da Aliboron

* İbn-i Rüşd(Felsefe) --> Averroes