İslam Öncesi Türk Devletlerinde Devlet Görevlileri

*Ayuki : Hükümet

*Aygucı : Vezir


*Tudun : Vergi memuru

*Subaşı : Oğuzlarda komutan


*Apa : Sivil yönetici

*Tigin : Hakanın oğlu


*Tarkan : Komutan

*Tamgacı (Bitikçi) : Yazıcı


*Tutuk : Askeri vali

*Ağılıg : Hazinden sorumlu


*Yarlıg : Hükümdarın emri

*Nazır (Buyruk) : Bakan


*Yargucı : Yargıç/Hakim

*Otacı : Hekim/Tabib


*Böri : Göktürklerdeki kağan muhafız birliği


*Yabgu : Ülkenin Batı kanadından sorumlu hükümdar kardeşi


*Şad : Hanedan üyesi komutan ya da ünvan almış Tigin


*İnanç/İnal(ataman) : Tiginlerden sorumlu devlet görevlisi