İslam Öncesi Türk Devletlerinde Hükümdar Ünvan ve Sembolleri

Hükümdar Ünvanları :
* Kağan
* Hakan
*Han
* Tanhu
* İdikut
* Yabgu
* İlteber
* Şanyü
* İdikut
* Kara
* Erkin
* İlig
* İlber


Hükümdar Sembolleri :
* Otağ (hakan çadırı)
* Örgin (taht)
* Tuğ (sancak)
* Davul
* Kotuz (sorguç)
* Kemer (kur)
* Kılıç
* Yay
* Kama (bıçak)
* Toy (ziyafet)
* Ordu