İslam Öncesi Türk Devletlerinde Meclisler

* Avrupa Hun Devleti -> Seçkinler Meclisi (Logades)

* Peçenekler -> Komenton Meclisi

* Hazarlar -> İhtiyarlar Meclisi

* Tabgaçlar -> Nazırlar Meclisi

* Tuna Bulgar Devleti -> Millet Meclisi

* Oğuzlar -> Tirnek (dernek)