İslam Öncesi Türk Toplulukları İle İlgili Bilinmesi Gereken Kavramlar

* Kut : Tanrı tarafından hükümdara verildiği kabul edilen devleti yönetme yetkisi


* Küç(Güç) : Tanrı tarafından hükümdara verildiği kabul edilen askeri güç


* Ülüş : Tanrı tarafından hükümdara verildiği kabul edilen ekonomik güç


* Devlet meclisi : Kurultay, Toy, Kengeş


* Sosyal yapı sıralaması : Oguş(aile)-Urug(soy)-Boy(bod)-Budun(millet)-il(devlet)


* Anne:Ög, Baba(kong)


* Kurgan: Ölülerin önemli eşyaları ile birlikte gömüldüğü mezar


* Balbal : Mezar taşı


* Yuğ : Cenaze töreni


* Uçmağ : Cennet, Tamu : Cehennem, Umay : Melek


* Kam, Baksı, Şaman : Din adamı


* Sav : Atasözü, Sagu : Ağıt, Koşuk : Şiir


* Kamdu, Böz, Kuanpoyu : Bez para, Çav : Kağıt para


* Çevgan : Müzik aleti, Ir : Beste, Küg : Melodi, Kopuz : Saz


* Tepük : Ayak oyunu, Kureş : Güreş, Seğirtme : Yaya yarışı


* Fresk : Duvar süsleme sanatı


* Vitray : Cam süsleme sanatı


* Tezhip : Kitap süsleme sanatı


* Yelme: Savaş zamanı düşmanın durumunun öğrenilmesi amacıyla gönderilen keşif birliği