İslam Öncesi Türk Toplulukları İle İlgili Kısa Bilgiler

1. Tarihte kurulan ilk Türk devleti : Asya Hun Devleti

2. İlk Türk Hükümdarı : Teoman (Asya Hun Devleti)

3. Türk adı ile kurulan ilk Türk Devleti : I. Göktürk Devleti

4. Yerleşik hayata geçen ilk Türk Devleti : Uygurlar

5. İlk defa din değiştiren Türk devleti : Uygurlar

6. Yazıyı kullanan ilk Türk devleti : II. Göktürk (Kutluklar)

7. İlk Türk alfabesi : Göktürk –Orhon Alfabesi

8. İlk milli alfabeyi kullanan Türk devleti : I. Göktürk devleti

9. Avrupa’da kurulan ilk Türk Devleti : Avrupa Hun Devleti

10. İstanbul’u ilk kuşatan ilk Türk devleti : Avarlar

11. Parayı ilk kullanan ilk Türk topluluğu : Sibirler

12. Bizans’la elçi gönderen ilk Türk devleti : I. Göktürk devleti

13. Türk tarihinin ilk yazılı antlaşması : Kuzey Şansi (Asya Hun-Çin)

14. İlk defa vatan sevgisinden bahseden hükümdar : Mete Han

15. Töreyi yazı hale getiren ilk Türkler: Uygurlar

16. Türk tarihi ile ilk Milli yazılı belgeler : Orhun Kitabeleri

16. Tarihte ilk onlu sisteme dayalı orduyu kuran hükümdar : Mete Han

17. Türk adı ilk defa Çin kaynaklarında geçer.

18. İlk yazılı Milli tarih kaynağı : Orhun Kitabeleri

19. Türk adının ilk defa geçtiği milli kaynak : Orhun Kitabeleri

20. Türklerin ilk başkenti: Ötüken

21. İlk hayvan sanat üslubunu kullan Türk devleti : İskitler

22. İlk üzengi, ceket, pantolon, kemer ve kemer tokası kullanan Türk devleti : İskitler

23. Anadolu’ya ayak basan ilk Türk devleti : Avrupa Hun (Uldız)

24. İlk atlı göçebe Türk uygarlığı : İskitler

25. Kâğıt ve matbaayı ilk kullanan Türk devleti : Uygurlar

26. Tarihte atı evcilleştirilen ilk Türk topluluğu : İskitler

27. İlk yoğurt, pastırma ve konserve et üreten topluluk : Türkler

28. En uzun Türk destanı : Manas (Kırgızlar)

29. Musevi olan tek Türk boyu : Hazarlar

30. Kavimler göçüne sebep olan Türk devleti : Hunlar

31. Bozkırın Kuyumcuları olarak bilinen Türk boyu : İskitliler

32. En eski Türk kültür merkezi : Afanesyova

33. Türkiye ismi ilk defa Bizans kaynaklarında geçer.

34. İlk kadın hükümdar : Tomris Hatun (İskitler)

35. Bağımsızlık için yapılan ilk Türk ayaklanması : Kürşat ayaklanması