İstisnai Devlet Memurlukları

* Cumhurbaşkanı yardımcıları

* Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

* TBMM Memurları

* Bakan Yardımcıları

* Halkla İlişkiler Müşavirleri

* Milli Güvenlik Kurulu Hukuk Müşaviri

* Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri

* Büyükelçiler

* Özel Kalem Müdürleri

* MİT memurları

* Valiler