IV. Mehmet Dönemi (1648 - 1687)

* Lakabı Avcı Mehmet'tir.

* En küçük yaşta tahta geçen Osmanlı padişahıdır. (6 yaşında)

* Bu dönemde Vakay-ı Vakvakiye (çınar vakası) adıyla Yeniçeri isyanı yaşanmış ve 40'a yakın devlet adamı ağaçlara asılarak idam edilmiştir.

* Tarhuncu Ahmet Paşa, Osmanlı'nın ilk modern ve denk bütçesini hazırlamıştır.

* Girit Adası, bu dönemde Köprülü Fazıl Ahmet Paşa tarafından feth edildi.

* Uyvar Kalesi feth edildi.

* 1672’de Lehistan ile imzalanan Bucaş Antlaşması ile Podolya Osmanlı’ya bırakıldı. (Bucaş Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin toprak kazandığı son antlaşmadır.)