IV. Murat Dönemi (1623 - 1640)

* Lakabı Bağdat Fatihi'dir.

* Bağdat ve Revan'ı feth etmiştir.

* Yeniçeri Ocağı'nı kontrol altına almayı başarmıştır.

* Saray kadınlarının yönetimde söz sahibi olmalarını engellemiştir.

* Şeyhülislam idam eden ilk padişahtır. (Ahizade Hüseyin paşa)

* İçki, tütün, kumar ve gece dışarı çıkma yasağını getirmiştir.

* Koçi Bey Risalesini 4.Murat'a sunmuştur.

* Katip Çelebi'ye raporlar hazırlatılmıştır.

* Hazarfen Ahmet Çelebi bu dönemde kanat takarak uçma denemesi yapmış ve başarılı olmuştur.

* Evliya Çelebi, Seyehatname adlı eserini kaleme almıştır.

* Lagari Hasan Çelebi, roketle uçma denemesi yapan ilk insan olarak tarihe geçmiştir.