İZMİR İKTİSAT KONGRESİ ( 17 Şubat-4 Mart 1923)

-> Lozan Görüşmeleri'nin kesildiği bir sırada İzmir'de düzenlenmiştir.

-> Kongre'ye katılım Mesleki Temsil esası ile sağlanmıştır.

-> Kongre başkanlığını Kazım Karabekir yapmıştır.

-> Misak-ı İktisadi kabul edilmiştir.

-> Kongre'de Okuma Bayramı kabul edilmiştir.


KONGREDE ALINAN KARARLAR:
* Milli bankalar ve kredi kurumları oluşturulacak.

* El işçiliğinden ve küçük imalattan süratle fabrikaya veya büyük işletmeye geçilecek.

* Vergi sisteminde reform yapılacak.

* Özel sektörler tarafından kurulamayan teşebbüsler devlet tarafından kurulacak.

* Topraksız çiftçiye toprak verilmesi sağlanacak.

* Sanayinin teşviki ve milli bankaların kurulması sağlanacak.

* Yabancıların kurdukları tekellerden kaçınılacak.

* Yerli mallar karada ve denizde ucuz tarife ile taşınacak.

* Yeraltı zenginliklerinin saptanması sağlanacak.

* Üretimde temel tüketim mallarına öncelik verilecek.

* Teknik eğitim geliştirilecek.

* Demiryolları inşası bir programa bağlanacak.

* Yerli malı kullanımı sağlanacak.

* Hammaddesi yurtiçinde olan endüstri kolları kurulacak.

* İşçilere sendika kurma ve grev hakkı verilecek.

* İşçilerin çalışma koşulları düzeltilecek.