Japonya'da Reform Hareketi : Meiji Restorasyonu

* İmparator Mutsihito döneminde başlatıldı.

* Reformun amacı; güçlü ordusu olan zengin bir Japonya'yı oluşturmaktı.

* Mutsihito, Japonya'nın Atatürk'ü olarak tanımlanır. (Yapılan inkılaplar Atatürk'ün yaptığı inkılaplarla benzerlik gösterir.)

Yapılan İnkılaplar :
* Batı tarzı bir hükümet kuruldu.
* Prusya-Alman modeli tarzında bir anayasa yapıldı.
* Geleneksel Japon takvimi Şinto yerine Miladi Takvim'e geçildi.
* Avrupa'ya öğrenciler gönderildi.
* Kılık-kıyafet inkılabı yapıldı.
* Modern bir bankacılık sistemini kuruldu.
* İngiltere donanması örnek alınarak modern Japon donanması kuruldu.
* Ordunun modernize edilmesi için dışarıdan uzmanlar getirildi.
* Ağır sanayi, demir-çelik ve gemi sanayisi geliştirildi.

DİKKAT : Harf inkılabı yapılmamıştır.