KAMU GELİRLERİ

1. Vergiler
Devletin kamu hizmetlerini karşılamak için kişilerin mal ve gelirlerinden kanuni zorlama ile aldığı paradır.

2. Harçlar
Belirli bir kamu hizmetinden faydalanmak karşılığında ödenen paradır. (Noter harçları, Tapu ve kadastro harçları, Trafik harçları vs.)

3. Resimler
Devlet kurumlarınca yapılan hizmetler karşılığında alınan paralardır. Pul yapıştırılarak, damga basılarak, makbuz verilerek resimler ödenir. (avlanma ve ruhsat resmi, trafik resmi, damga resmi, eğlence resmi vs.)

4. Şerefiye
Bayındırlık hizmetleri neticesinde gayrimenkullerin değeri artan kişilerden alınan katılım payıdır. Şerefiyeler, belediye meclislerince belirlenir ve yerel yönetim kuruluşlarının gelirleri içerisinde yer alır.

5. Parafiskal Gelir
Sosyal güvenlik kurumlarına ödenen primlerden alınan paydır. (SGK, Bağ-Kur gibi kurumların verdiği hizmetler için aldığı pay)

6. Borçlanma
Devletin isteğe bağlı ve bir bedel karşılığında alacaklıya faiziyle birlikte geri ödeme koşulu ile iç ve dış kaynaklardan elde ettiği gelirdir.