Kanuni Sultan Süleyman Dönemi (1520-1566)

* Kanuni'nin mahlası Muhibbi'dir.

* Avrupalılar, I. Süleyman'a Büyük Türk ve Muhteşem Süleyman lakaplarını vermişlerdir.

* Sultan Süleyman, Osmanlı hanedanı içinde, en uzun süre tahtta kalan padişahtır. (Yaklaşık 46 yıl)

* Mohaç Meydan Muharebesi ile Macaristan'ın büyük bölümü feth edildi.

* Viyana ilk defa kuşatıldı ancak kış şartlarının uygun olmamasından dolayı kuşatılma kaldırıldı.

* 1533 yılında Avusturya Arşidüklüğü arasında yapılan İstanbul Antlaşması ile Avrupa'ya karşı siyasi üstünlük sağlandı. Bu antlaşma ile Avusturya Arşidükü Osmanlı sadrazamına denk sayıldı.

* Fransa'ya kapitülasyonlar verildi. Kapitülasyonların verilme nedenleri;
1. Avrupa ülkelerindeki Hristiyanlık birliğinin bozulmasını sağlamak
2. Coğrafi Keşifler sonrası Osmanlı sularından okyanus yollarını tercih eden ticaret gemilerini Akdeniz'e geri çekmek
3. Almanya'ya karşı Fransa'nın desteğini almak

* 1555 yılında İran ile Osmanlı arasındaki ilk antlaşma olan Amasya Antlaşması yapıldı.

* Haçlılar ile yapılan Preveze Deniz Savaşı kazanıldı. Bu zafer ile Akdeniz tamamen Osmanlı hakimiyetine geçti.

* Malta Adası kuşatıldı fakat Turgut Reis'in şehit olması üzerine kuşatılma kaldırıldı.

* Fatih'in feth edemediği Rodos Adası ve Belgrad feth edildi.

* Trablusgarp, Bağdat, Karadağ, Revan, Nahçıvan feth edildi.

* Cerbe (1560) ve Malta Seferleri (1565) ile Akdeniz'de ve Kuzey Afrika'daki Türk üstünlüğü iyice pekişmiş oldu.

* Hint Deniz seferinin sonucunda; Kızıldeniz'de Türk hakimiyeti kuruldu.

* Kanuni'nin son seferi Zigetvar Seferi'dir.

Sınav Sürecinde Sağlıklı Yaşam ve Stresten Uzaklaşma Stratejileri
1134

2024 KPSS Başvuru Tarihleri Belli Oldu
5462

Matematik Dersi İle İlgili 10 Altın Kural
12375

ÖSYM 2024 Sınav Takvimi
24376

KPSS 2023 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI
18454

AYT Tarih Soru Cevap Uygulaması
24826

TEMBELLİKTEN KURTULMAK VE ÜRETKENLİĞİ ARTIRMAK İÇİN 4 TEMEL STRATEJİ
48024

Tarih Dersi İçin Çok Önemli Çalışma Tüyoları
83122

KPSS'de Yüksek Puan Almak İçin Nasıl Hazırlanmalıyım, Nelere Dikkat Etmeliyim?
120076

Tembellikten Kurtulmak İçin Ne Yapılmalı?
93251

Başarı İçin En Önemli Beş Temel Şart
68544