Kanuni Sultan Süleyman Dönemi (1520-1566)

* Kanuni'nin mahlası Muhibbi'dir.

* Avrupalılar, I. Süleyman'a Büyük Türk ve Muhteşem Süleyman lakaplarını vermişlerdir.

* Sultan Süleyman, Osmanlı hanedanı içinde, en uzun süre tahtta kalan padişahtır. (Yaklaşık 46 yıl)

* Mohaç Meydan Muharebesi ile Macaristan'ın büyük bölümü feth edildi.

* Viyana ilk defa kuşatıldı ancak kış şartlarının uygun olmamasından dolayı kuşatılma kaldırıldı.

* 1533 yılında Avusturya Arşidüklüğü arasında yapılan İstanbul Antlaşması ile Avrupa'ya karşı siyasi üstünlük sağlandı. Bu antlaşma ile Avusturya Arşidükü Osmanlı sadrazamına denk sayıldı.

* Fransa'ya kapitülasyonlar verildi. Kapitülasyonların verilme nedenleri;
1. Avrupa ülkelerindeki Hristiyanlık birliğinin bozulmasını sağlamak
2. Coğrafi Keşifler sonrası Osmanlı sularından okyanus yollarını tercih eden ticaret gemilerini Akdeniz'e geri çekmek
3. Almanya'ya karşı Fransa'nın desteğini almak

* 1555 yılında İran ile Osmanlı arasındaki ilk antlaşma olan Amasya Antlaşması yapıldı.

* Haçlılar ile yapılan Preveze Deniz Savaşı kazanıldı. Bu zafer ile Akdeniz tamamen Osmanlı hakimiyetine geçti.

* Malta Adası kuşatıldı fakat Turgut Reis'in şehit olması üzerine kuşatılma kaldırıldı.

* Fatih'in feth edemediği Rodos Adası ve Belgrad feth edildi.

* Trablusgarp, Bağdat, Karadağ, Revan, Nahçıvan feth edildi.

* Cerbe (1560) ve Malta Seferleri (1565) ile Akdeniz'de ve Kuzey Afrika'daki Türk üstünlüğü iyice pekişmiş oldu.

* Hint Deniz seferinin sonucunda; Kızıldeniz'de Türk hakimiyeti kuruldu.

* Kanuni'nin son seferi Zigetvar Seferi'dir.

KPSS 2023 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI
3102

AYT Tarih Soru Cevap Uygulaması
1852

TEMBELLİKTEN KURTULMAK VE ÜRETKENLİĞİ ARTIRMAK İÇİN 4 TEMEL STRATEJİ
5568

Tarih Dersi İçin Çok Önemli Çalışma Tüyoları
10815

KPSS'de Yüksek Puan Almak İçin Nasıl Hazırlanmalıyım, Nelere Dikkat Etmeliyim?
14302

Tembellikten Kurtulmak İçin Ne Yapılmalı?
12039

Başarı İçin En Önemli Beş Temel Şart
13124

2023 ÖSYM Sınav Takvimi Belli Oldu
21770