Kanunla Yapılan İdari İşlemler

1. İllerin kurulması ve kaldırılması

2. İlçelerin kurulması ve kaldırılması

3. Bir ilçenin bir ilden ayrılıp başka bir ile bağlanması

4. İl ve ilçelerin ad ve merkezlerinin değiştirilmesi

5. Büyükşehir belediyelerinin kurulması

6. Üniversitelerin kurulması