KARAHANLILAR DEVLETİ (840-1212)

* Devleti oluşturan Türk boyları : Karluk, Yağma, Tuhsi ve Çiğil

* Devletin Kurucusu : Bilge Kül Kadir Han

* Devletin Resmi Dili : Türkçe

* Devletin Başkenti : Balasagun

* İlk Müslüman olan hükümdarı : Satuk Buğra Han(Abdulkerim ismini almıştır.)

* Devletin diğer isimleri : el-Hakaniyye, Ümera-yi Efrasiyab, el-Haniye, Mülük-i Türkistan, Efrasiyaboğulları, İlighanlılar


Genel Özellikleri :
1. Orta Asya'da İslamiyeti kabul eden ilk Türk devletidir.

2. İlk Türk-İslam Medresesi olan Semerkant Medresesi kurdular.

3. Tarihte ilk defa burslu eğitim sistemini uygulattılar.

4. Türk tarihinde ilk kervansarayları(Ribat) kurdular.

5. İlk Türk-İslam yazılı eserlerini ortaya koydular.(Kutadgu Bilig, Atabetü’l Hakayık, Divan-ı Hikmet)