Köprülüler Dönemi (1656 - 183)

* Köprülüler Dönemi, Köprülü Mehmet Paşa ile birlikte başlayan ve Kara Mustafa Paşa'nın idam edilmesi ile sona ermiş olan dönemdir.

* Köprülü Mehmet Paşa, Osmanlı'da şartlı sadrazam olan ilk ve tek kişidir.

* Köprülü Mehmet Paşa, Yeniçeri Ocağı'nı kontrol altına almış, siyasi, sosyal ve ekonomik düzenlemeler yapmıştır.

* Fazıl Ahmet Paşa Girit'i feth etmiştir.

* Fazıl Ahmet Paşa, Uyvar ve Neograt kalelerini almıştır. (Uyvar önünde bir Türk gibi güçlü, deyimi bu fetihten sonra Avrupa'da kullanılmaya başlanmıştır.)

* Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ll. Viyana kuşatmasında başarısız olması üzerine idam edilmiş ve Köprülüler Dönemi sona ermiştir.