Kösedağ Savaşı'ndan Sonra Anadolu'da Kurulan Türk Beylikleri

1. Osmanoğulları
* Söğüt-Domaniç çevresinde kuruldu.
* Kısa bir zaman içinde dünyanın en büyük imparatorlığu haline gelmiştir.


2. Karamanoğulları
* Kurulduğu yer : Konya-Karaman
* Resmi dili Türkçe'dir.
* Osmanlı'yı en fazla upraştıran beyliktir.
* Osmanlı, II. Beyazid Dönemi'nde Karamanoğullarına son vermiştir.


3. Dulkadiroğulları
* Maraş ve çevresinde kuruldu.
* Osmanlı'ya katılan son beyliktir.
* I. Selim Döneminde yapılan Turnadağ Savaşı ile Osmanlı'ya katılmıştır.


4. Hamitoğulları
* Isparta ve çevresinde kuruldu.
* Osmanlı'ya para yolu ile katılan beyliktir.


5. Germiyanoğulları
* Kütahya ve çevresinde kuruldu.
* Osmanlı'ya çeyiz yoluyla katılan beyliktir.


6. Menteşeoğulları
* Muğla(Meneşe yöresi) çevresinde kuruldu.
* Denizcilik faaliyetlerini yürütmüşlerdir.
* Rodos adasına kısa bir dönem de olsa hükmetmişlerdir.
* I. Beyazid Dönemi'nde Osmanlıya katılmış, Ankara Savaşı'ndan sonra tekrar kurulsa da I. Mehmet bu beyliğe tamamen son vermiştir.


7. Karesioğulları
* Balıkesi-Çanakkale çevreisnde kuruldu.
* Denizcilik faaliyetlerini yürütmüşlerdir.
* Osmanlı'ya katılan ilk beyliktir.
* Orhan Bey döneminde Osmanlı'ya katılan beyliktir.


8. Aydınoğulları
* Aydın ve çevresinde kuruldu.
* II. Murat Dönemi'nde tamamen ortadan kaldırıldı.


9. Saruhanoğulları
* Manisa ve çevresinde kurulan beyliktir.


10. Candaroğulları
* Sinop-Samsun-Kastamonu çevresinde kurulan beyliktir.
* Denizcilik faaliyetlerini yürütmüşlerdir.
* II. Mehmed'in Trabzon seferi öncesinde Candaroğulları Osmanlı'ya katılmıştır.


11. Kadı Eretna
* Sivas ve çevresinde kurulan beyliktir.
* Timur tehlikesi karşısında şehir halkının da isteğiyle 1398 yılında Sivas'ı Osmanlılara teslim ederek sona ermiştir.