Laiklik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

1. Saltanat kaldırıldı(1922)

2. Halifelik kaldırıldı.(1924)

3. Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edildi.(1924)

4. Şeriye ve Evkaf Vekaleti kaldırıldı.(924)

5. Şeriye Mahkemeleri kapatıldı. (1924)

6. Medreseler kapatıldı. (1924)

7. Şeyhülislamlık makamı kaldırıldı.(1924)

8. Tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı. (1925)

9. Maarif Teşkilatı hakkında kanun çıkarıldı. (1926)

10. Türk Medeni Kanunu kabul edildi.(1926)

11. Anayasadan 'Devletin dini İslam'dır' maddesi çıkarıldı. (1928)

12. Yemin metinlerinden 'Vallahi' sözcüğü çıkarıldı. (1928)

13. Kılık-Kıyafet Kanunu kabul edildi. (1934)

14. Şeyhlik, seyyitlik, üfürükçülük, dervişlik, emirlik, falcılık, büyücülük, muskacılık gibi san ve sıfatların kullanılması yasaklandı. (1934)

15. Laiklik ilkesi anayasaya girdi. (1937)

ÖSYM 2024 Sınav Takvimi
299

KPSS 2023 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI
5663

AYT Tarih Soru Cevap Uygulaması
2328

TEMBELLİKTEN KURTULMAK VE ÜRETKENLİĞİ ARTIRMAK İÇİN 4 TEMEL STRATEJİ
6112

Tarih Dersi İçin Çok Önemli Çalışma Tüyoları
11204

KPSS'de Yüksek Puan Almak İçin Nasıl Hazırlanmalıyım, Nelere Dikkat Etmeliyim?
15530

Tembellikten Kurtulmak İçin Ne Yapılmalı?
12193

Başarı İçin En Önemli Beş Temel Şart
13246

2023 ÖSYM Sınav Takvimi Belli Oldu
21877