ll. Osman Dönemi (1618 - 1622)

* Saray dışı evlilik yaparak saraydan evlenme zorunluluğunu kaldırmıştır.

* Şeyhülislamın fetva verme dışındaki yetkilerini kısıtlamıştır.

* Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı düşünmüştür.

* Devletin başkentini İstanbul'dan Anadolu'ya taşımayı planlamıştır.

* Devletin kötü gidişatını durdurmak için ıslahat yapan ilk padişahtır.

* Yeniçeriler tarafından katledilen ilk padişahtır.

* 1618’de İran ile Serav antlaşması imzalandı. İran, Nasuh Paşa antlaşmasının gereklerini yerine getirmeyi kabul etti.

* 1621’de Lehlilerin, Boğdan iç işlerine karışmaları sonucunda Hotin seferi düzenlendi. Yapılan savaşta Lehistan yenilgiye uğradı. Genç Osman, bu sefer sırasında Yeniçerilerin isteksiz davranışlarından dolayı Yeniçeri Ocağını kaldırmayı planlamıştır.