Marmara Bölgesi'nin Genel Özellikleri

1. Ortalama Yükseltisi en az olan bölgedir.

2. İklimler arasında geçiş özelliğine sahiptir.

3. Genel orman dağılımında %14 ile 4. sıradadır.

4. Ekili - dikili arazi oranı %30 ile 1. sıradadır.

5. Kümes hayvancılığı ve ipek böcekçiliğinde 1. sıradadır.

6. Nüfus ve nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgedir.

7. Göç alma ve şehirleşme bakımından ilk sırada yer alır.

8. Sanayileşmede ilk sırada yer alır.

9. Enerji tüketiminde 1. sıradadır.

10. Ulaşım ağının en geniş olduğu bölgedir.

11. Yıllık ziyaretçi turist sayısı ve turizm gelirleri en yüksek olan bölgedir.

12. Kıtalar ve denizler arasında geçiş özelliğine sahiptir.