Memurların Uyması Gereken Yasaklar (Menfi Ödevler)

* Başka bir görev alma


* Siyasi partilere üye olma


* Grev


* Gizli bilgileri açıklama


* Ayrıldıkları kuruma karşı görev alma


* Basına demeç verme


* Ticari faaliyette bulunma


* Menfaat sağlama


* Hediye alma


* Taraflı davranma