MİLLETVEKİLLİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER - 1

MİLLETVEKİLİ SEÇİLME YETERLİLİĞİ
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
* 18 yaşını bitirmiş olmak (2017 değişikliği)
* Askerlikle ilişiğinin bulunmaması (2017 değişikliği)
* En az ilkokul mezunu olmak
* Kısıtlı olmamak
* Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak
* Kasıtlı suçlardan 1 yıl ve daha fazla hapis cezası almamak
* Yüz kızartıcı suçlardan hükümlü olmamak


MİLLETVEKİLİ OLMAK İÇİN GÖREVİNDEN ÇEKİLMESİ GEREKENLER
* Hakimler ve Savcılar (Görevlerine geri dönemezler)
* Silahlı Kuvvetler Mensupları (Görevlerine geri dönemezler)
* Yüksek Yargı Mensupları (Görevlerine geri dönemezler)
* Yükseköğretim kurulu üyeleri
* Yükseköğretimdeki öğretim elemanları
* Kamu kurum ve kuruluşlarındaki memur statüsündeki görevliler
* İşçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri


MİLLETVEKİLLERİNİN YASAMA MUAFİYETLERİ
* Yasama Sorumsuzluğu: Bir vekilin meclis çalışmalarındaki konuşmalarından ve düşüncelerinden dolayı sorumlu olmamasıdır. Yasama sorumsuzluğu mutlak koruma sağlar, kaldırılamaz.

* Yasama Dokunulmazlığı: Seçimlerden önce veya sonra suç işlediği iddiası ile bir milletvekilinin meclisin kararı olmadıkça tutulamaması, alıkonamaması, sorgulanamaması ve yargılanamamasıdır. Yasama Dokunulmazlığı nispi koruma sağlar, kaldırılabilir.