MİLLETVEKİLLİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER - 2

MİLLETVEKİLLİĞİNİ SONA ERDİREN DURUMLAR
A. Kendiliğinden Sona Erme
* Ölüm
* Cumhurbaşkanı seçilmek
* Bakan olarak atanma

B. TBMM Kararı İle Sona Erme
* İstifa (Basit çoğunluk)
* Milletvekilinin Meclis çalışmalarına 1 ay içinde toplam 5 birleşim günü katılmaması (Salt çoğunluk)
* Milletvekillikle bağdaşmayan bir işi sürdürme (Basit çoğunluk)
* TBMM kararıyla milletvekilliği düşen milletvekili 7 gün içinde Anayasa Mahkemesine iptal davası açabilir.
* Anayasa Mahkemesi iptal davası ile ilgili kararını 15 günde açıklar.

C. Mahkeme Kararı İle Sona Erme
* Kısıtlanma
* Kesin hüküm giyme
* Milletvekilliği, mahkeme kararının TBMM Genel Kurulu'na bildirilmesi ile kendiliğinden düşer.


MİLLETVEKİLLİĞİNİN DÜŞMEDİĞİ DURUMLAR
* TBMM Başkanı seçilme
* Partisinden istifa etme
* Partisinin kapatılması
* Partisinin kapatılmasına sebep olma
* Dokunulmazlığının kaldırılması