Milli Mücadele Hazırlık Dönemi Olayları

1. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıktı -> 19 Mayıs 1919

2. Havza Genelgesi -> 29 Mayıs 1919

3. Amasya Genelgesi -> 21-21 Haziran 1919

4. Erzurum Kongresi -> 23 Temmuz-7 Ağustos 1919

5. Sivas Kongresi -> 4-11 Eylül 1919

6. Amasya Görüşmeleri -> 20-22 Ekim 1919

7. Temsil Heyeti Ankara'ya gelişi -> 27 Aralık 1919

8. Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Toplanması -> 12 Ocak 1920

9. Misakı Milli Kararları’nın ilan edilmesi -> 28 Ocak 1920

10. İstanbul’un işgali -> 16 Mart 1920

11. TBMM'nin açılması -> 23 Nisan 1920