Milliyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

1. Milli Mücadele'nin verilmesi

2. TBMM’nin açılması

3. İstiklal Marşının Kabulü

4. Yeni Türk Devletinin kurulması

5. Kapitülasyonların kaldırılması

6. Yabancı okulların kapatılması

7. Misak-i İktisadi kararlarının alınması

8. Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi

9. Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarının Açılması

10. Türk Parasını Koruma Kanunu çıkarılması

11. Merkez Bankası'nın kurulması

12. Koruyucu Gümrük Yasası kabul edilmesi

13. Demiryolları ulusallaştırılması

14. Yeni harflerim kabul edilmesi

15. Türkçe sözlüğün hazırlanması