Misak-ı Milli'de Yer Alan Konular

1. Kapitülasyonlar
Kapitülasyonlar Osmanlı Devleti'nin çok uzun yıllar sömürülmesine neden olmuş, siyasi ekonomik ve mali gelişmemize engellemiş hukuki olarak da hakimiyetinizi sınırlamış imtiyazlar olduğu için kapitülasyonlar kabul edilemez olduğu ortaya konulmuştur.

2. Azınlıklar
Azınlık hakları komşu ülkelerdeki Müslümanların hakları kadar olacağı belirtilmiştir.

3. Referandum (Arap toprakları, Batı Trakya ve Elviye-i Selase)
Arapların oturduğu bölgelerde bölgenin geleceği ile ilgili kararını halk oylaması belirlemelidir. Batı Trakya bölgenin geleceği yine halkın kendi kararına bırakılmıştır. Elviye-i selase olarak bilinen Kars, Ardahan ve Batum’da gerekirse halk oylamasına başvurulabileceği belirtilmiştir.

4. Boğazlar
İstanbul ve Marmara'nın güvenliği sağlandığı takdirde Boğazlar'ın uluslararası ticarete açılacağı belirtilmiştir.

5. Osmanlı borçları
Sadece milli sınırlar içerisinde kalan bölgelerin borçları kabul edilmiş, diğer borçlar ise reddedilmiştir.

6. Sınırlar
Mondros ateşkesi imzalandığı sırada Türk askerinin koruduğu ve Türk nüfusunun çoğunlukta olduğu yerler sınır olarak belirlenmiştir.