Mısır'da Kurulan Türk Devletleri (Şifre : TİEM)

TOLUNOĞULLARI (868-905)
* Tevaif-i Mülük Devletlerden biridir. (Daha önce başka bir devletin emiri olan bir kişinin kendi bağımsızlığını ilan etmesi sonucu oluşan devlete, Tevaif-i Mülük Devlet denir.)
* Mısır'da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir.
* Devletin kurcusu Abbasi valisi olan Tolunoğlu Ahmet'tir.
* Başkenti Kahire(Fustat)'dir.
* Maristan adıyla hastane inşa etmişlerdir.
* Halka ücretsiz sağlık hizmetleri vermişlerdir.
* Abbasiler tarafından yıkılmıştır.


İHŞİDİLER/AKŞİTLER (935-969)
* Tevaif-i Mülük Devletlerden biridir. (Daha önce başka bir devletin emiri olan bir kişinin kendi bağımsızlığını ilan etmesi sonucu oluşan devlete, Tevaif-i Mülük Devlet denir.)
* Mısır'da kurulan ikinci Türk devletidir.
* Kurucusu Ebu Bekir Muhammed'dir.
* Başkenti Kahire(Fustat)'dir.
* Hicaz Bölgesine egemen olan ilk Türk devletidir.
* Fatımiler tarafından yıkılmıştır.


EYYÜBİLER (1174-1250)
* Tevaif-i Mülük Devletlerden biridir. (Daha önce başka bir devletin emiri olan bir kişinin kendi bağımsızlığını ilan etmesi sonucu oluşan devlete, Tevaif-i Mülük Devlet denir.)
* Mısır'da kurulan üçüncü Türk devletidir.
* Kurucusu Selahaddin-i Eyyübi'dir.
* Başkenti Kahire(Fustat)'dir.
* 1187 yılında Hıttin Savaşı ile Kudüs'ü Haçlılardan geri almışlardır.
* Hıttin Zaferi 3. Haçlı Seferleri'ne sebep olmuştur.
* Selahaddin-i Eyyübi'dir 'Hadimü'l-Haremeyn' unvanını kullanan ilk sultandır.
* Selahaddin-i Eyyübi'yi, Mehmed Akif Ersoy 'Şark'ın en sevgili sultanı', Fransız tarihçi Champdor 'İslam'ın en saf kahramanı' diye nitelemişlerdir.


MEMLÜKLER/KÖLEMENLER (1250-1517)
* Kurucusu İzzeddin Aybeg'dir.
* Et Devlet-i Türkiyye olarak da bilinirler.
* Veraset Sistemini uygulamayan ilk Türk devletidir.
* Tarihte Moğolları ilk kez yenen devlettir. (Ayn Calud Savaşı)
* En parlak dönemi Sultan Baybars Dönemi'dir.
* Halifeliği koruma altına aldılar.
* Osmanlı Devleti ile yaptıkları Mercidabık ve Ridaniye Savaşları sonucunda yıkılmışlardır.