Mısır'da Kurulan Türk Devletleri (Şifre : TİEM)

TOLUNOĞULLARI (868-905)
* Tevaif-i Mülük Devletlerden biridir. (Daha önce başka bir devletin emiri olan bir kişinin kendi bağımsızlığını ilan etmesi sonucu oluşan devlete, Tevaif-i Mülük Devlet denir.)
* Mısır'da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir.
* Devletin kurcusu Abbasi valisi olan Tolunoğlu Ahmet'tir.
* Başkenti Kahire(Fustat)'dir.
* Maristan adıyla hastane inşa etmişlerdir.
* Halka ücretsiz sağlık hizmetleri vermişlerdir.
* Abbasiler tarafından yıkılmıştır.


İHŞİDİLER/AKŞİTLER (935-969)
* Tevaif-i Mülük Devletlerden biridir. (Daha önce başka bir devletin emiri olan bir kişinin kendi bağımsızlığını ilan etmesi sonucu oluşan devlete, Tevaif-i Mülük Devlet denir.)
* Mısır'da kurulan ikinci Türk devletidir.
* Kurucusu Ebu Bekir Muhammed'dir.
* Başkenti Kahire(Fustat)'dir.
* Hicaz Bölgesine egemen olan ilk Türk devletidir.
* Fatımiler tarafından yıkılmıştır.


EYYÜBİLER (1174-1250)
* Tevaif-i Mülük Devletlerden biridir. (Daha önce başka bir devletin emiri olan bir kişinin kendi bağımsızlığını ilan etmesi sonucu oluşan devlete, Tevaif-i Mülük Devlet denir.)
* Mısır'da kurulan üçüncü Türk devletidir.
* Kurucusu Selahaddin-i Eyyübi'dir.
* Başkenti Kahire(Fustat)'dir.
* 1187 yılında Hıttin Savaşı ile Kudüs'ü Haçlılardan geri almışlardır.
* Hıttin Zaferi 3. Haçlı Seferleri'ne sebep olmuştur.
* Selahaddin-i Eyyübi'dir 'Hadimü'l-Haremeyn' unvanını kullanan ilk sultandır.
* Selahaddin-i Eyyübi'yi, Mehmed Akif Ersoy 'Şark'ın en sevgili sultanı', Fransız tarihçi Champdor 'İslam'ın en saf kahramanı' diye nitelemişlerdir.


MEMLÜKLER/KÖLEMENLER (1250-1517)
* Kurucusu İzzeddin Aybeg'dir.
* Et Devlet-i Türkiyye olarak da bilinirler.
* Veraset Sistemini uygulamayan ilk Türk devletidir.
* Tarihte Moğolları ilk kez yenen devlettir. (Ayn Calud Savaşı)
* En parlak dönemi Sultan Baybars Dönemi'dir.
* Halifeliği koruma altına aldılar.
* Osmanlı Devleti ile yaptıkları Mercidabık ve Ridaniye Savaşları sonucunda yıkılmışlardır.

Matematik Dersi İle İlgili 10 Altın Kural
1438

ÖSYM 2024 Sınav Takvimi
2300

KPSS 2023 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI
12977

AYT Tarih Soru Cevap Uygulaması
4035

TEMBELLİKTEN KURTULMAK VE ÜRETKENLİĞİ ARTIRMAK İÇİN 4 TEMEL STRATEJİ
7138

Tarih Dersi İçin Çok Önemli Çalışma Tüyoları
12147

KPSS'de Yüksek Puan Almak İçin Nasıl Hazırlanmalıyım, Nelere Dikkat Etmeliyim?
18626

Tembellikten Kurtulmak İçin Ne Yapılmalı?
12499

Başarı İçin En Önemli Beş Temel Şart
13511

2023 ÖSYM Sınav Takvimi Belli Oldu
22079