Nüfusun Dağışılışını Etkileyen Faktörler

* İklim

* Bitki örtüsü

* Yer şekilleri

* Su kaynakları

* Sanayi

* Tarım

* Ulaşım

* Yeraltı kaynakları

* Sosyal kültürel etkinlikler