Orhan Bey Dönemi (1324–1362)

* Lakabı İhtiyarüddin'dir.

* Bizansla yapılan Maltepe (Pelekanon) Savaşı'nı kazanmıştır.

* Bursa'yı feth edip başkenti Bursa'ya taşımıştır.

* Karesioğullarına son vermiştir.

* Çimpe kalesi alınarak (1353) Rumeli’deki ilk toprak parçası alınmıştır.

* İlk divan örgütü oluşturulmuştur.

* İlk düzenli ordu olan Yaya ve Müsellem ordusu oluşturulmuştur.

* İlk defa vezirlik makamı oluşturulmuştur. (İlk vezir Alaaddin Paşa)

* İlk Osmanlı medresesi olan İznik Medresesi açılmıştır.

* İlk defa Tımar sistemi uygulanmaya başlanmıştır.