Osman Bey Dönemi (1299–1324)

* Osmanlı'nın kurucusudur.

* Lakabı Fahrüddin'dir.

* İlk Osmanlı-Bizans Savaşı olan Koyunhisar Savaşı bu dönemde yapılmış ve Osmanlı savaşı kazanmıştır.

* Devletin merkezi Bilecik'e taşındı.

* Bilecik'teki demir madeni işlenerek ordunun savaş teçhizatları konusundaki eksiklikleri giderildi.

* İlk Osmanlı parası(bakır akçe) bastırılmıştır.

* Bilecik, Yarhisar, İnegöl ve Karacahisar feth edilmiştir.

* İlk kadı ataması yapıldı. Osmanlı'da Kadılık vazifesine atanan ilk kadı Dursun Fakih'tir.

* İlk defa tımar dağıtıldı.

* Bac adı verilen pazar vergisi alınmaya başlandı.