OSMANLI BEYLİĞİ'NİN BÜYÜMESİNİ SAĞLAYAN TEMEL SEBEPLER

* Osmanlı Beyliği'nin coğrafi konumunun genişlemeye elverişli olması

* Balkanlar'da siyasi birliğin olmaması

* Bizans'taki taht kavgaları ve Bizans tekfurlarının halktan ağır vergiler toplaması

* Osmanlı Beyliği'nin güçlü bir merkezi otorite kurması

* Osmanlılar'ın, Bizans'a karşı yürütmüş olduğu cihat anlayışının Türkmenler tarafından desteklenmesi

* Osmanlılar'ın halka iyi davranarak, dinsel hoşgörüyü devlet politikası haline getirmesi (İstimalet Politikası)

* Fethedilen topraklara Türkmenlerin yerleştirilmesi, böylece fetihlerin kalıcı ve sürekli olması (İskan Politikası)

* Tımar sisteminin düzenli bir şekilde uygulanması

* Osmanlı hükümdarlarının örgütleme yeteneğinin çok iyi olması