Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Padişahları

1. Osman Gazi (1299-1324)
* Osmanlı'nın kurucusudur.
* Lakabı Fahrüddin'dir.
* İlk Osmanlı-Bizans Savaşı olan Koyunhisar Savaşı bu dönemde yapılmış ve Osmanlı savaşı kazanmıştır.
* İlk Osmanlı parası bastırılmıştır.
* Bilecik, Yarhisar, İnegöl ve Karacahisar feth edilmiştir.


2. Orhan Gazi (1324 – 1362)
* Lakabı İhtiyarüddin'dir.
* Bizansla yapılan Maltepe (Pelekanon) Savaşı'nı kazanmıştır.
* Bursa'yı feth edip başkenti Bursa'ya taşımıştır.
* Karesioğullarına son vermiştir.
* Çimpe kalesi alınarak (1353) Rumeli’deki ilk toprak parçası alınmıştır.
* İlk divan örgütü oluşturulmuştur.
* İlk düzenli ordu olan Yaya ve Müsellem ordusu oluşturulmuştur.
* İlk defa vezirlik makamı oluşturulmuştur. (İlk vezir Alaaddin Paşa)
* İlk Osmanlı medresesi olan İznik Medresesi açılmıştır.
* İlk defa Tımar sistemi uygulanmaya başlanmıştır.


3. I. Murad (1362 – 1389)
* Lakapları, Edirne Fatihi, Hüdavendigâr ve Gazi Hünkar'dır.
* Bizans ile yapılan Sazlıdere Savaşı (1363) sonucunda Edirne'yi feth etmiştir.
* İlk Osmanlı-Haçlı savaşı olan Sırpsındığı Savaşı'nı (1364) kazanmıştır.
* Çirmen Savaşı'nda (1371) Sırpları mağlup etmiştir.
* Haçlılar ile yapılan I. Kosova Savaşı'nı (1389) kazanmış fakat savaş sonunda meydanı gezerken şehit edilmiştir.
* Osmanlı'da savaş meydanında şehit eidlen tek padişahtır.
* İlk defa düzenli ve sistemli bir şekilde tımar sistemini uygulamıştır.
* Yeniçeri Ocağı'nı kurmuştur.
* İlk defa bir savaşta top kullanılmıştır.


4. I. Bayezid (1389 – 1402)
* Lakabı Yıldırım'dır.
* Haçlılar ile yapılan Niğbolu Savaşı'nı kaznamıştır.
* Niğbolu Zaferinden dolayı Halife tarafından kendisine 'Sultan-ı İklimi Rum' ünvanı verilmiştir.
* İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı hükümdarı Yıldırım’dır.
* İstanbul’u fethedebilmek amacıyla Anadolu Hisarını yaptırmıştır.
* Germiyanoğulları, Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Hamitoğulları, Karamanoğulları ve Candaroğulları’nı itaat altına almış ve Anadolu'daki Türk Siyasi Birliğini hemen hemen sağlamıştır.
* 1402 yılında Timur ile yaptığı Ankara Savaşı'nı kaybetmiş ve Osmnalı 11 yıl sürecek Fetret Devri'ne girmiştir.


5. I. Mehmed (1413 – 1421)
* Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak bilinir.
* 12 yıllık fetret dönemine son vermiştir.
* Anadolu'daki Türk Siyasi Birliği'ni kurmak için tekrardan birçok beyliği itaat altına almıştır.
* Osmanlı'nın ilk dini nitelikli ayaklanması olan Şeyh Bedrettin İsyanı bu dönemde ortaya çıkmıştır.
* Osmanlı ilk deniz savaşı bu dönemde Venediklilerle yapmıştır.


6. II Murad (1421 – 1451)
* Lakabı Ebul Hayrat yani Hayır Eserleri Babası'dır.
* Macarlarla Edirne Segedin Antlaşması'nı imzalamıştır.
* Haçlılarla yapılan Varna Savaşı'nı (1444) kazanmıştır.
* Haçlılarla yapılan II. Kosova Savaşı'nı (1448) kazanarak Balkanları kesin Türk yurdu haline getirmiştir.

Matematik Dersi İle İlgili 10 Altın Kural
1438

ÖSYM 2024 Sınav Takvimi
2298

KPSS 2023 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI
12977

AYT Tarih Soru Cevap Uygulaması
4035

TEMBELLİKTEN KURTULMAK VE ÜRETKENLİĞİ ARTIRMAK İÇİN 4 TEMEL STRATEJİ
7138

Tarih Dersi İçin Çok Önemli Çalışma Tüyoları
12147

KPSS'de Yüksek Puan Almak İçin Nasıl Hazırlanmalıyım, Nelere Dikkat Etmeliyim?
18626

Tembellikten Kurtulmak İçin Ne Yapılmalı?
12499

Başarı İçin En Önemli Beş Temel Şart
13511

2023 ÖSYM Sınav Takvimi Belli Oldu
22079